مخالفت

درخت صلح

جشنواره
شماره جشنواره: 
0
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
جایزه ی ساخت فیلم از دانشگاه یورک

آواز عصرگاهی

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از گروه فیلم های کوتاه مسابقه ی جشنواره ی 39 رشد
Syndicate content