درک شرایط دانش آموز توسط آموزگار

خانواده سالم

زبان فیلم: 
فارسی
زیرنویس: 
انگلیسی
زمان فیلم: 
6.21دقیقه
محصول کشور: 
ایران
سال تولید: 
1387
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه
تهيه كننده : 
سعید سالار زهی
تدوين گر: 
حميد گلستاني
فيلم بردار / تصوير بردار: 
رضا عطار
کلیدواژه ها: 
نوع فیلم: 
داستانی
نوع فیلم: 
تربیتی
مخاطبان: 
کارشناسان
مخاطبان: 
دانشجویان
مخاطبان: 
دانش آموزان متوسطه
مخاطبان: 
خانواده ها
چكيده ي فيلم: 
پسری که خانواده ی منسجمی ندارد در مورد موضوع انشای خانواده ی سالم انشا ننوشته است.
فهرست تصاویر: 
غروب آفتاب – برج میلاد از دور – پسرکی خوابیده – سراسیمه بیدار می شود – مادرش تا مدرسه همراهی می کند – بچه ها در حیاط مدرسه - میز صبحانه ی به هم ریخته – بریدن پای پسر با چینی شکسته – تلویزیون روشن برفکی – صف بچه ها در حیاط مدرسه – ورود بچه ها به کلاس – قاب عکس شکسته روی دیوار خانه – معلم پای تخته – موضوع انشا – پایین رفتن پسر از پله ها – پسر های دیگری انشا می خوانند - پسر به سوی مدرسه می دود – ترمز ناگهانی اتومبیل در مقابل پسر – ورود دیر هنگام پسر به کلاس و خنده ی بچه ها – انشا خواندن پسر – نمره ی معلم – شادی پسر
Syndicate content