بی نظمی

خانواده سالم

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

معلم کمکی ( جایگزین )

جشنواره
شماره جشنواره: 
37
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از گروه فیلم های کوتاه داستانی از جشنواره ی 37 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content