نقاشی

چیزی شبیه چشم هایم

جشنواره
شماره جشنواره: 
36
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس سیمین و جایزه ی نقدی از بخش کودکان استثنایی جشنواره ی 36 رشد

رنگین کمون

جشنواره
شماره جشنواره: 
37
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین و جایزه ویژه از گروه فیلم های داستانی کوتاه جشنواره ی 37 بین المللی فیلم رشد

شکیبا (شدونا)

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
فرهنگیان
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از جشنواره ی 38 رشد
Syndicate content