پرندگان

هشدار ! ( آلودگی آب )

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
ویژه هیات داوران از گروه مسابقه ی فیلم های مستند جشنواره ی 38 رشد

اولین پرواز

جشنواره
شماره جشنواره: 
35
بخش جشنواره: 
مسابقه

مگر اینکه ما

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
دانش آموزی
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین از گروه انیمیشن دانش آموزی جشنواره ی 39 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content