خلاقیت

اندیشه ی استقلال

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
لوح تقدیر هیئت داوری در ستاد قاچاق کالا و ارز جشنواره ی 39 رشد

جور دیگر دیدن

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین ویژه ی داوران از گروه فیلم های مستند آموزشی جشنواره ی 39 رشد
Syndicate content