مخاطبان فنی حرفه ای

آشنایی با بنا های تاریخی ایران فرایند تولید اسید
آلومینیوم
فرایند تولید باز
اصول چاپ پارچه
فرایند تولید ماکارونی
تولید الکترو موتور فرایند تولید پنیر سنتی و صنعتی
تولید فراورده های مرتعی فرایند تولید کاغذ از نیشکر
تولید کولر
فرایند تولید کنسرو ماهی تن
تولید گلیسیرین مجموعه ی آموزشی و کارگاه تعمیر لوازم خانگی
دامپروری
مس
ریخته گری و نورد فلزات نفت
فرایند تولید آهک نمک