پنجره

بنای هدایت

جشنواره
شماره جشنواره: 
35
بخش جشنواره: 
مسابقه

داستان ناتمام فصل آخر

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
لوح تقدیر از گروه فیلم های انیمیشن جشنواره ی 38 بین المللی فیلم رشد

نور مقدس

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
لوح تقدیر از گروه فیلم های مستند جشنواره ی 38 رشد

روزی در بازار

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
دیپلم افتخار از گروه فیلم های مستند جشنواره ی 38 رشد
Syndicate content