آرزو

پوپی

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

آرزوی من

جشنواره
شماره جشنواره: 
39
بخش جشنواره: 
مسابقه

داستان ناتمام فصل آخر

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
لوح تقدیر از گروه فیلم های انیمیشن جشنواره ی 38 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content