انسان

هبوط

جشنواره
شماره جشنواره: 
36
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس سیمین از بخش فیلم های ایرانی جشنواره ی 36 بین اللملی فیلم رشد

نور مقدس

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
لوح تقدیر از گروه فیلم های مستند جشنواره ی 38 رشد

علامت سوال

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس سیمین از جشنواره ی 38 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content