فرشته

هبوط

جشنواره
شماره جشنواره: 
36
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس سیمین از بخش فیلم های ایرانی جشنواره ی 36 بین اللملی فیلم رشد

جعبه ی موسیقی

جشنواره
شماره جشنواره: 
38
بخش جشنواره: 
مسابقه
جوايز كسب شده: 
تندیس زرین بهترین فیلم نامه از جشنواره ی 38 بین المللی فیلم رشد
Syndicate content